zurück
Yvonne Roeb
Titel

2021

Kunststoff, Modelliermasse, Pigmente
9,5 x 38 x 19 cm

polyamide, modeling clay, pigments
3,74“ x 14,96“ x 7,48"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


leer Strange Fruit V 2021